שאלות ותשובות

דיני עבודה – הרעת תנאים

שאלה: אני עובד במקום עבודתי מזה כמה שנים. לאחרונה החליט המנהל הישיר שלי להעביר אותי מתפקידי. בתפקיד החדש, נפגע שכרי כי לפי הגדרת התפקיד החדש, אין בונסים קבועים שהוסכם עליהם בחוזה העבודה שלי וגם אין שעות נוספות. האם רשאי המנהל לעשות את השינוי ללא הסכמתי?
תשובה: המעסיק יכול להחליט על שינוי תפקיד לעובד. ואולם, נפסק כי כל עוד לא ניתנת הסכמת העובד לתנאי העסקה החדשים, המעסיק מחויב לשמור על תנאי שכרו, מלבד תוספת צמודת תפקיד, שכן צד לחוזה עבודה אינו רשאי לשנות אחד מתנאיו באופן חד צדדי, תנאי המצוי בליבת הסכם העבודה האישי של העובד.

דיני הוצאה לפועל – חדלות פרעון/פריסת החוב לתשלומים

שאלה: יש לי חובות גדולים לנושים שונים ופתוחים כנגדי הרבה תיקי הוצאה לפועל. הגשתי מספר פעמים בקשה להכריז עליי חייב מוגבל באמצעים ולאחד את תיקיי, אך הרשם דחה את בקשתי בטענה כי התשלום החודשי שאני מסוגלת לעמוד בו הוא נמוך מידי ולכן, הוא הפנה אותי להליך של חדלות פרעון. אני לא מעוניינת בהליך חדלות הפרעון, אך מצד שני לא יודעת מה לעשות.
תשובה: חשוב לציין כי על פי חוק ההוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל בוחן את היכולת הכלכלית של החייב לתשלום חובותיו על פי הפריסה המותרת בחוק ואם אין לחייב יכולת לפרוע את החוב בהתאם לנוסחה שקובע החוב, הרשם יפנה את החייב להליך של חדלות  פרעון. על מנת לקבל החלטה מושכלת מה האופציה הנכונה בשבילך – הגעה להסדרים עם כלל הנושים או בכל זאת פנייה להליך חדלות פרעון, מומלץ לקבוע פגישה מסודרת במשרדנו.

דיני הוצאה לפועל – שיק ללא כיסוי

שאלה: אני ביצעתי עבודות שיפוץ ללקוח אשר שילם לי בשיקים שחזרו בהעדר כיסוי. איך אני יכול לדרוש את הכסף חזרה.
תשובה: כשמדובר בחוב שנוצר בשל אי כיבוד שיק, ההליך הנכון הוא הגשת השיקים לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל כנגד החייב. הליך ביצוע השטרות מעוגן בחוק ההוצאה לפועל והתנאי לפתיחת תיק לביצוע השיק/השטר הוא "חילול" השטר – הפקדת השיק בבנק וחזרתו מחמת אי כיבוד השיק ע"י הבנק. הסיבות לחזרת השיק יכולות להיות שונות – העדר כיסוי, חשבון עושה השיק מוגבל ועוד … ככל השיקים שנמסרו לך, הופקדו בבנק וחזרו, ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל לגבייתם. לאחר פתיחת התיק, ניתן להטיל עיקולים על חשבונות החייב, משכורתו, לעקל את רכבו ואף את דירתו – הכל תלוי נסיבות המקרה וגובה החוב הנתבע.

דיני הוצאה לפועל – מזונות
שאלה: גרושתי פתחה נגדי תיק הוצאה לפועל לתשלום מזונות, למרות ששילמתי לה את כל התשלומים באופן סדיר. חשבון הבנק שלי עוקל . מה עליי לעשות כדי לסגור את התיק?
תשובה: המצב המתואר מתרחש פעמים רבות בין בני זוג גרושים. במצב זה, על הבעל להגיש בקשה דחופה בטענת פרעתי ולפרט את כל התשלומים שבוצעו וכמובן לצרף אסמכתאות מתאימות המוכיחות את טענתו. כמו כן, עליו להגיש בקשה לביטול העיקול ועיכוב ההליכי כנגדו עד לבירור בקשתו. בנוסף, עליו להמשיך לשלם את תשלומי המזונות במסגרת תיק ההוצאה לפועל שנפתח ולא ישירות לגרושה. במידה והגרושה לא דיווחה על התשלומים ששולמו – כולם או חלקם, יכול הבעל לדרוש אף הוצאות אשר יוטלו על האשה כ"קנס" על העדר דיווח במועד על התשלומים ששולמו על ידו.

דיני חיובים –חוב לבנק/ערבות
שאלה: אני חתמתי על כתב ערבות להלוואה שחבריי קיבלו בבנק. הם הפסיקו לעמוד בהחזרי ההלוואה והבנק דורש ממני לשלם במקומם. אני לא יכולה לעמוד בתשלומים, מה אני יכולה לעשות?
תשובה: על פי חוק הערבות, אדם אשר חתם כערב להלוואה, חייב להיכנס בנעלי הלווים העיקריים כשהם לא יכולים להמשך ולפרוע את ההלוואה שנטלו. המחוקק הישראלי מבין שהערב הוא לא האדם אשר נהנה מכספי ההלוואה ולכן החוק מקים מספר הגנות לערבים ומבחין בין סוגים שונים של ערבים: ערב יחיד, ערב מוגבל בסכום וכו'…. מכאן, הבנק יכול לדרוש מן הערב רק את הסכומים שלהם ערב ורק במסגרת הסכם הערבות עליו חתם. לכן, מומלץ לבדוק איזה סוג ערבות חתמת ולהגיע להסדר פרעון עם הבנק.

 

דיני הוצאה לפועל – תובענה על סכום קצוב
שאלה: רכשתי מוצרי חשמל בסכום גבוה , שילמתי את רובו ולא קיבלתי את הסחורה. מה אני יכולה לעשות כדי לקבל את כספי חזרה?
תשובה: במקרים כמו המקרה המתואר לעיל, ההליך המתאים ביותר הינו הגשת תובענה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל. כלומר, פתיחת תיק הוצל"פ לחייב – וזאת בהתקיים תנאים המנויים בחוק. ראשית, יש לבדוק שהסכום הנתבע אינו עולה על סך של 75,000 ₪. שנית, יש לוודא שמדובר בסכום קצוב שיש עליו ראיה בכתב – הזמנת המוצרים מהווה ראיה מספיקה. בנוסף, יש לשלוח מכתב דרישה לחייב בנוסח שדורש החוב, בטרם הגשת התובענה ולהמתין את פרק הזמן הקבוע בחוק על מנת לאפשר לו להסדיר את החוב. במידה והחוב לא הוסדר, ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל לגביית הסכום הנתבע.

דיני הוצאה לפועל – התנגדות לתובענה על סכום קצוב

שאלה: נפתח נגדי תיק הוצאה לפועל בטענה לכאורה שאני חייב כספים לחברת תקשורת. קיבלתי את האזהרה שנשלחה מהוצאה לפועל וגם תובענה על סכום קצוב. אני טוען שאני מעולם לא התקשרתי עם חברת התקשורת התובעת . מה עליי לעשות?
תשובה: במקרה כזה, עליך להגיש התנגדות לביצוע התובענה בלשכת ההוצאה לפועל הקרובה לביתך. ההתנגדות צריכה להיות מלווה בתצהיר מפורט, שבו תעלה את כל טענותיך כנגד החוב וכנגד ההתקשרות עם אותה החברה. עליך לצרף אסמכתאות מתאימות להוכחת טענותיך. חשוב לציין כי ההתנגדות צריכה להיות מוגשת תוך 30 יום מהיום קבלת האזהרה. ההתנגדות תועבר לבית המשפט השלום הקרוב ללשכת ההוצל"פ ובית המשפט יקבע מועד לדיון לשמיעת טענותיך.

אפוטרופסות- בקשה למינוי אפוטרופוס
שאלה: אמא שלי חולת אלצהיימר בשלבים מתקדמים. אני נאלצתי להעביר אותה לבית אבות. לאמי יש חשבון בנק על שמה וגם דירה בבעלותה. פניתי לבנק כדי להעביר את קצבת הזקנה לטובת תשלום לבית אבות אך הבנק לא הסכים לקבל ממני הוראות בהעדר אישור מתאים. מה עליי לעשות.
תשובה: במקרה של אדם שאינו כשיר משפטית – למשל, אדם מבוגר שחולה במחלת האלצהיימר או דמנציה, יש לקבל צו למינוי אפוטרופוס לאותו האדם כדי לקבל החלטות בדבר רכושו וגופו במקומו ובשמו. במצב דברים כמתואר לעיל, יש להגיש בקשה למינוי אפטורופוס לבית המשפט לענייני משפחה בהתאם לכתובת מגוריה של אימך. לבקשה יש לצרף הסכמותיהם של כל בני המשפחה מקרבה ראשונה וכן תצהיר של מבקש המינוי. לאחר קבלת צו המינוי, יוכל האפוטרופוס שימונה לבצע פעולות בחשבונה של האם וכן לקבל החלטות בנוגע לרכושו ו/או גופה, בכפוף לאישור בית המשפט במקרים מסוימים.

בתים משותפים – חוב לועד
שאלה: נבחרתי להיות נציג ועד הבית בבניין שבו אני מתגורר. אחד הדיירים מסרב באופן מוחלט לשלם את דמי הוועד מזה כמה חודשים בטענה כי אינו מסכים עם חלק מפעולות והחלטות הועד . מה ניתן לעשות במקרה זה?
תשובה: ראשית, חשוב לציין כי כל דייר שמתגורר בבניין משותף חייב לשאת בתשלום דמי ועד החודשים גם אם יש לו טענות כאלה ואחרות כנגד החלטות הנציגות. במידה והדייר המדובר לא מסכים עם החלטות הועד, עליו לפעול בדרכים המקובלות להחלפת הועד ולא להחליט על דעת עצמו שלא להשתתף בתשלומי הועד. במצב המתואר, על נציגות הועד לקבל החלטה של פנייה לקבלת ייצוג משפטי ולהתחיל בתהליכי הגבייה כנגד הדייר הסרבן. בשלב ראשון, ניתן להסתפק רק במכתב דרישה להסדרת החוב. במידה והדבר לא יועיל, ניתן כמובן להגיש תביעה מתאימה לגבית החוב שנצבר עד לאותו המועד.

דיני עבודה – שימוע לפני פיטורין/הודעה מוקדמת
שאלה: עבדתי במקום עבודה במשך 4 שנים. בשלב מסויים המעסיק שלי החליט למכור את העסק למישהו אחר ואני המשכתי לעבוד באותו המקום ולבצע את אותו התפקיד אבל אצל מעסיק אחר במשך 4 חודשים. כיום, המעסיק החדש החליט שהוא לא מעוניין יותר בשירותיי והודיע לי שאני לא צריכה להגיע יותר לעבודה, בלי להסביר את הסיבה ובלי לתת לי הזדמנות למצוא מקום עבודה חלופי. מה עליי לעשות?
תשובה: על פי החוק, חייב כל מעסיק שמחליט לפטר , לזמן את העובד לשימוע לפני פיטורין, להעלות בפניו את טענותיו ולתת לעובד הזדמנות כנה להגן על עצמו ואף להגיע לשימוע מלווה בעורך דין. במידה ובכל זאת מחליט המעסיק לפטר את העובד, לאחר עריכת שימוע כדין, עליו לתת לעובד הודעה מוקדמת בהתאם לוותק מצטבר של העובד במקום העבודה.במידה והמעסיק לא פועל בהתאם לדין הקבוע, זכאי העובד לתשלום בגין הפרות המעסיק. פעמים רבות, לאחר משלוח מכתב התראה מקצועי , המעסיק משלם לעובד עבור כל הזכויות המגיעות לו . לחילופין, במידה והמעסיק מחליט להתעלם מהדרישה, ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה ולדרוש את כל הזכויות המגיעות לעובד.

 

דברו איתנו

מאד נרצה לשמוע ממכם, רק מלאו את הטופס מתחת ואנו נחזור אליכם בהקדם!