עורך דין עיקולים

עיקולים – כל מה שרציתם לדעת  

כאשר לחייב ישנו חוב, כמו למשל שיק שחזר, חוב שנוצר בכל דרך, הלוואה שלא שולמה בזמנה, לנושה (הזוכה) ישנה אפשרות לגבות את החוב המגיע לו כדין. על הזוכה להתריע לפני החייב באמצעות מכתב רשום, שהוא עומד להגיש כנגדו תביעה. מכתב זה יצא לפני נקיטת הליכים לפי סעיף 81 לחוק ההוצאה לפועל. אם החייב לא הגיב זכאי הזוכה לעבור לשלב של עיקולים. ניתן לבצע עיקול על חשבון הבנק של החייב, עיקול על משכורת, ואפילו צו עיכוב יציאה וכיו"ב. מצב זה, מסכן את החייב בבחינת "פת לחמו" היות והוא לא ייהנה מהכסף שעליו עמל כל חודש.

עורך דין עיקולים למטלטלין

עיקול זה, משמעותו שקיימת לזוכה אופציה לגבות את חובו באמצעות מכירת המיטלטלין הנמצאים בבעלותו של החייב. עיקולים מסוג זה מהווים סכנה ממשית עוד יותר, כאשר החייב יגיע לביתו או יימצא בו, ויגיעו מעקלים מטעם ההוצאה לפועל. יש לציין, כי למעקלים קיימת הרשות לפרוץ את הדלת של החייב, לעקל את רכושו גם כאשר הוא אינו נמצא בביתו. אדם שחייב כספים, עליו לפעול במהרה ולהתייעץ עם עורך דין עיקולים, על מנת לפרוע את החוב ולהימנע מאי נעימות ושיבוש אורח חייו של החייב.

עיקול רכב

ייתכן ולחייב יגיע מכתב מלשכת ההוצאה לפועל שבו הוא יגלה כי רכבו עוקל ע"י נושה או נושים. זה אחד ממספר סוגים של עיקולים אשר יקשו מאוד על החייב. לזוכה עומדות אופציות שונות. הראשונה היא לקבל את כספו ממכירת הנכס באמצעות כונס נכסים, כאשר הרכב לדוגמה יימכר במחיר נמוך בהרבה משוויו הריאלי. מומלץ לפנות אל  עורך דין עיקולים על מנת שניתן יהיה להגיע להסדר חוב עם הנושה או הנושים. ניתן יהיה להסיר עיקול על רכב לאחר שהחוב שולם. לאחר שחוב שולם על הבנקים ועל החייב  לקבל אישור מהנושה או מהוצאה לפועל על ביטול כל עיקול שנעשה ע"י הנושים.

ככל שהחייב יפעל מהר יותר, יוכל להסדיר את החוב ולא לסבול מסנקציות. ניתן לפנות ישירות לנושה ולבצע הסדרת החוב באמצעות עורך דינו של הנושה, או שניתן לפנות ישירות להוצאה לפועל באזור מגוריו של החייב. במידה ומדובר על ריבוי חובות, יש להמציא מסמכים רלוונטיים כגון: פירוט 3 חודשים של חשבון הבנק, כתב ויתור על סודיות, תלושי משכורת אחרונים, הוצאות שוטפות כגון: חשבונות ארנונה, מים, חשמל, משכנתא או שכירות. החייב יעבור חקירת יכולת וייפסק סכום חודשי שעל החייב יהיה לשלם בכל חודש. ברגע שהחייב לא שילם את חובו, יחזרו העיקולים וההגבלות עליו.

עשה ואל תעשה

דברו איתנו

מאד נרצה לשמוע ממכם, רק מלאו את הטופס מתחת ואנו נחזור אליכם בהקדם!