עורך דין אפוטרופסות

אפוטרופסות

במקרים בהם אנשים אינם מסוגלים לנהל את ענייניהם, בית המשפט ממנה אפוטרופוס על מנת לסייע להם, לדאוג לענייניהם ולהגן עליהם, על גופם ועל רכושם.
במקרים רבים, ילדים להורים קשישים נתקלים במצבים קשים שבהם ההורה אינו מסוגל יותר לנהל את ענייניו  – הן אישיים והן רכושיים ומתעורר הצורך במינוי אפוטרופוס על ההורה.
במקרים אלו, הילדים כולם יחד ו/או אחד מהם על פי החלטה משותפת יכול להתמנות כאפוטרופוס על רכושו וגופו של ההורה. בהעדר ילדים, גם קרוב משפחה אחר ו/או אפילו אדם זר , יכולים אף הם להגיש בקשה למינוי אפוטרפוס לקשיש ו/או אדם שחלה, ואינו מסוגל עוד לתפקד בענייניו .

האדם שממונה לו אפוטרופוס הופך להיות חסוי כהגדרת החוק.

הגשת בקשה על ידי עורך דין אפוטרופסות

על מנת להגיש בקשה מסודרת למינוי אפוטרופוס, על המבקש לצרף מסמכים ואסמכתאות מתאימות וכן לחתום על תצהיר בפני עורך דין אפוטרופסות,  המפרט מדוע הוא מתאים ונדרש למינוי.

ככל שישנם קרובי משפחה נוספים מדרגה ראשונה לחסוי, עליהם לתת הסכמה למינוי המבוקש בתצהיר המאומת ע"י עורך דין אפוטרופסות.
במידה ואין התנגדויות מצד המשפחה הקרובה, בית המשפט ייתן צו מינוי אפוטרופוס זמני   ובחלוף זמן יינתן צו קבוע.

חשוב לדעת כי אפוטרופוס ממלא את מקומו של גוף ממשלתי ומתפקד כ"ידו הארוכה" של האפוטרופוס הכללי  על כן, על מבקש המינוי לקחת בחשבון כי עם המינוי חלות עליו חובות המוגדרות בחוק וכן ע"י בית המשפט בצו המינוי, לרבות הגשת דו"חות תקופתיים, דיווח על ענייני החסוי, הגשת פרטה וכיו"ב.

משכך, מומלץ לפנות למשרדנו אשר מתמחה בקבלת צווי המינוי ומלווה את הלקוח בתהליך קבלת הצו הקבוע וכן לאחריו.

עשה ואל תעשה

דברו איתנו

מאד נרצה לשמוע ממכם, רק מלאו את הטופס מתחת ואנו נחזור אליכם בהקדם!