אפוטרופסות

אפוטרופסות – כל המידע

קיים חוק אשר מגדיר את נושא אפוטרופסות שהוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב -1962. חוק זה קובע כי בסעיף 1, כל אדם כשר לזכויות ולחובות מלידתו ועד ליום מותו והוא כשר לפעילות משפטית, אלא אם כן נשללה ממנו זכות זו, או הוגבלה כשרותו בחוק, או באמצעות פסק דין של ביהמ"ש. למעשה, אם נגדיר מהו אפוטרופוס, זהו תפקיד אשר מוטל על אדם מסוים או תאגיד, שמטרתו היא לייצג בנאמנות אדם שהוכרז כחוסה. האפוטרופוס יכול להיות בן משפחה שתפקידו, לטפל בענייניו של הורה מבוגר, אדם בעל מוגבלות נפשית או קטין שאינו כשיר משפטית. אפוטרופוס, מחויב למסור דין וחשבון למשרדי האפוטרופוס הכללי, כאשר דו"ח זה, נקרא בשפה המשפטית – פרטה. יש להתייעץ עם עורכי דין  בעניין אפוטרופוסות, אשר מתמחים בנושא ספציפי זה.

מהו אפוטרופוס טבעי ומהו אפוטרופוס ממונה?

כאמור, אנשים רבים, מפאת גילם המבוגר, מצבם הבריאותי, או מצב שכלי לקוי לא יכולים לדאוג לעצמם, כאשר החוק, שולל מהם את התוקף המשפטי. יש להבדיל, ביו אפוטרופוס טבעי, לבין אפוטרופוס ממונה. האפוטרופוס הטבעי, הוא זה שקיים מכוח הדין רק לגבי קטינים. לפי סעיף 14 לחוק, ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם, כך שאין הם זקוקים למינוי אפוטרופסות מבתי המשפט. אפוטרופוס ממונה, אינו אפוטרופוס טבעי ויש למנות אותו באמצעות ביהמ"ש. ההגדרה של אפוטרופוס ממונה, מופיעה בסעיף 33 לחוק, כאשר הוריו של קטין נפטרו או שהוכרזו כפסולי דין ואינם יכולים למלא את חובתם. גם קטין, שאחד מהוריו אינו מסוגל למלא את חובותיו או שהאפוטרופסות שלו הוגבלה, ביהמ"ש רשאי למנות עבורו אפוטרופוס לנושאים שביהמ"ש יקבע. לכל הקשור בהגשת בקשה למינוי אפוטרופוסות, בערעור, או כל נושא בתחום זה, יש  למצוא עורך דין בעניין אפוטרופסות, הבקיא בתחום זה שנים.

עורך דין דיני משפחה יסייע לכם בנושא אפוטרופסות

ישנם נושאים רבים שעורכי דין העוסקים בדיני משפחה יכולים לסייע, כגון מינוי אפוטרופוס, כך שתוכלו להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה. הליך משפטי זה אינו פשוט ולכן פניה אל עו"ד למינוי אפוטרופסות, תסייע לכם. בקשה למנוי אפוטרופסות, כוללת תצהיר המבקש המאומת באמצעות עורך דין. כמו כן, במסגרת הבקשה, יש לכלול את תגובת שאר בני המשפחה הנוגעים לדבר, אם הם מסכימים או מתנגדים לאפוטרופוס מסוים.

עשה ואל תעשה

דברו איתנו

מאד נרצה לשמוע ממכם, רק מלאו את הטופס מתחת ואנו נחזור אליכם בהקדם!